Home / Việc làm 24h / ImyLink.com - Tại sao sau khi học xong lại không có việc

ImyLink.com - Tại sao sau khi học xong lại không có việc

Hiện nay,nước mình có đến hàng nghìn SVĐH tốt nghiệp , khi đó vấn đề việc làm sẽ được nhắc đến rất nhiều.Có một câu nói đùa vui được xem như là đáng nhớ nhất là "Ra trường là thất nghiệp" ,câu nói ấy dễ hiểu nó là 1 câu nghêu ngao đùa vui,